Til syneladende en hel almindelig dieselbil der kører 24 km/l. Men nej. Den er blevet ombygget så den kan køre på rapsolie som kan købes i Netto eller hos en landmand der presser raps.
 
Ombygningen har kostet 10 000 kroner. 7500 for et Elsbett ombytningskit og 2500 for at få kittet sat i bilen.
Når der skal en ombygning til er det fordi at rapsolien er mere tyktflydende end dieselen og det kan dieselpumpen ikke klare. Derfor må man varme rapsolien op før den kommer ind i dieselpumpen.  Flammepunktet for rapsolie er lidt højere end dieselolie og derfor skal en dieselbil med common rail starte op på diesel indtil motoren er varm, hvorefter noget elektronik selv slår forsyningen over på rapsolie. Man kan stort set ikke mærke forskel i ydelse. De fleste synes dog bilen går lidt blødere på rapsolie og de fleste oplever også at man kører lidt længere pr liter.
!/2 l rapsolie før man skal stoppe kørslen skal man selv slå over på at køre med diesel for at slangerne kan tømmes så man kan starte op på ren diesel næste gang man skal køre. Det er lidt irriterende og kører man kun små korte byture skal man ikke installere kittet fodi man ikke for brugt det nok.
Den kløgtige læser har jo nok bemærket at man skal have en ekstra tank og brændstofpumpe.
Sådan en følger der med kittet. Desværre fylder de
22 l dieseltank en del i bagagerummet. Derfor er vil
jeg bytte den ud med en tank der ligger hvor reser-
vehjulet ligger, og så købe et lappekit med skum.
Da man bruger mest raps er den normale tank brugt
til rapsolie.
I min bil er der fjernstyret oliefyr, og derfor kan jeg
slå over på raps med det samme bilen er startet.
Ydermere er bilen lun og isfri og motoren sviner
ikke som kolde dieselbiler normalt gør. Den bruger
også mindre olie ,fordi motoren er varm når
den startes.
I Tyskland kan rapsolie tankes på en del tankstationer,
fordi der er mange flere der kører på 100% ren
rapsolie der. Det skyldes nok at teknologien stammer
 fra Tyskland og der ikke er lagt afgift på rapsolien
der. Prisen er godt 6 kroner hvorimod prisen i
Danmark også er 6 kroner inklusiv moms men her
skal man så huske at indbette til Told og Skat at man
 har købs f.eks. 1000 l rapsolie. Herefter får man en
regning på godt 3000 kr fordi man har kørt co2 frit.
Logikken er ikke helt let at se men er man helt lovlydig
bil man komme til at betale knap en krone i overpris i
forhold til hvis man havde kørt på mere forurenende dieselolie. Jeg er heldig, at jeg kan køre til Tyskland og tanke og fylde reservedunkene op så det løber fint rundt.
Er man løbet tør for rapsolie kan man blot fylde op med diesel i rapstanken. Man kan også blande diesel og raps uden problemer.
 
Ældre dieselmotorer kan ombygges for 4-5000 kr og har kun en tank og den er fyldt med rapsolie. Så slipper man for at skifte frem og tilbage mellem rapsolie og dieselolie og dermed er de ogsåbedre egnede til småture.
 
 
Fordele ved raps fremfor diesel er
 
Kørslen er CO2neutral fordi rapsplanten optager samme mængde CO2 under væksten som bilen afgiver under kørslen.
 
Der udskilles færre kvælstofilter unver kørsel end ved kørsel med diesel.
 
Opstår der en læk eller spildes der på jorden forurener det ikke hvorimod spildt dieselolie er et stort problem.
 
Produktionen er lokal. Vi er  altså ikke afhængige af oliepriserne.
 
Raps er en fornyelig energikilde i modsætning til dieselolie.
 
Partiklerne fra udstødningen er færre men større end dieselpartikler og dermed ikke så farlige.
 
 
 
Negative sider ved at køre på rapsolie.
 
Det er mere besværligt at få fat på.
 
På nye dieselbiler skal der  skiftes mellem rapsolie og diesel ved stop/start.
 
Teknologien er ret ny så man kender ikke langtidsvirkningen på motoren.
 
Der skal skiftes olie  dobbelt så tit som normalt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 l hjemmetankanlæg. En billig bormaskine-
pumpe og en slange så kører rapsraketten.
 
 
    
                                                                                          Man kan se varmeveksleren, hvorfra der                                
                                                                                          udgår tre sorte slanger og så et juletræ
                                                                                          som skifter mellem diesel og rapsolie.
 
Links: http://www.rapsbil.dk/html/
          
          http://dajolka.dk/  
 
          http://www.folkecenter.net/dk/rd/transport/
 
          http://www.fatty-fuels.de/
 
          http://www.elsbett.com/
      
          http://www.fmso.de/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapsbil