Energi
 
På taget er der 9 m2 solfangere til varmt vand og rumopvarmning de 7 af årets måneder. De sidste måneder suppleres solenergien med en brændeovn med gris, der har forbindelse med gulvarmeslanger og radiatorer på 1. sal. Solvarmeanlægget er tysk og af mærket Solvis.
Husets elforsyning kommer i princippet fra egen vindmølle.(750 kw)
 
Vi har et nedgravet spisekammer, der i maj holder en temperatur på 9 grader og en 2m2 udendørs jordkælder til at holde grønsager og øl forsvarligt nedkølet.
Vinduerne er super-lavenergi med "warm edge" (dugfri kanter) med tætningsmateriale af hør. U-værdi 1,1)
Ventilationen er baseret på naturlig ventilation med emfang og ventilationsåbninger i alle vinduer.
På toiletterne suppleres dog med lavenergi-lavstøjs mekanisk ventilation.
Der er brugt bly/kviksølv/PVC-fri ledninger, ligesom kloakrør er PVC-fri PP-rør.
Regnvandsanlæg til brug i toiletter og vaskemaskine og 2 udendørs vandhaner.
Vi har bygget vores eget vertikale rensningsanlæg.
Der er telefon/TV stik i stort set alle rum.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalt rensningsanlæg til alt spildevand. Efter  
rensning ledes vandet til Novrup Bæk.
 
 
Passivt solvarmeanlæg på 50m2 med termostatstyret udluftning i toppen,Når solen skinner om vinteren kan man sidde derude og nyde varmen.  Forår og efterår nydes aftensmaden tit her. Udestuen er på 36m2 og fugerer også som indgangparti.
 
Hvidevarer er klasse A, og en del lys er selvslukkende og sparepærer bruges hvor det er muligt. Vandhanen i badeværelset er automatisk for at spare vand.
Brændeovnen er en "Bioovn" med omvendt forbrænding i et tokammersystem, hvor der i kammer nr. 2 tilføres sekundær luft, og de fleste af de resterende gasser brændes af ved 1000 grader. 87 % udnyttelse af brændet!
60 – 70 % af varmen transporteres væk i form af varmt vand fra grisen. Købt brugt for 8000 kroner. (Nypris ca 22.000 kr.)
Det varme vand går til en 650 l solvarmelagertank og videre ud i gulvvarmen og radiatorerne på 1. sal. De 40 t. gulv er et enormt stabilt varmelager, og fyrer vi ikke en dag svinger temperaturen kun 2-3 grader. På sin vis er det en slags masseovn
 
Der er centralstøvsuger, hvor sugeluften ledes ud gennem ydermur med deraf følgende renere luft indendørs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berøringsfri vandhane.            Omstiller der tager solopvarmet
Sparer meget vand.                 vand til til vaskemaskinen og
                                               skifter til koldt vand når der skylles.
Bioovn med vandgris
Regnvandsanlæg der reducerer vandforbruget med 45%