Regnvandsanlæg
 
Det sidste jeg har arbejdet med er et regnvandsanlæg, der udnytter tagvandet fra de 150 m2 tag.
Beholderne er 2x2000 lglasfibertanke der har været brugt på saltspredere til befugtning. Som nye indvendig og med et mandehul og mulighed for at forbinde tankene i bunden. De blev gravet 70 cm under jordoverfladen og over dem ligger der 10 cm genbrugs ESP (flamingo) Så jeg håber de er frostfrie.
Tilløbet er 110mm PP rør lige under jordoverfladen. Over mandehullerne er sat en bred plastiktønde savet over lidt under midten. Foroven i den ene tønde er indløbet som ender ud i en sæk syet af geotextil. Sækken skal tage alle partikler/blade som altid vil følge med regnvandet. Sækken er sat rundt om en mindre tønde, hvori der sidder et 110mm studs i bunden som kan sættes ned i et andet 110 mm rør som står på bunden med 2 x90 graders bøjninger. Vandet løber  altså opad i tanken når det kommer ind og derved undgås det at bundslammet hvirvles op.
Vandet suges op fra den anden tank af et 3/4 tommes slange med grovfilter og kontraventil. Grovfilteret hænger 10 cm under en lille gummiflyder. Derved undgås det at den film af urenheder der altid findes på overfladen, suges ind i husvandværket.
Husvandværket fra Harald Nyborg er placeret i en pumpebrønd der er lavet af en isoleret genbrugsskraldevogn gravet 90 cm ned. Låget er ikke for kønt, så jeg skruer nogle tjærede brædder ovenpå.
 
Da jeg byggede huset støbte jeg et 15 mm plastikvandrør ned som går ind til teknikrummet. Her sidder der 2 fordelerrør, hvorfra der går en slange ud til hvert forbrugssted. De 5 steder der skal forsynes med regnvand er: 2 toiletter, skyllevand fra vaskemaskine og 2 udendørs vandhaner til havevanding og bilvask.
Der bliver ingen forbildelse mellem vandværksvand og regnvand og det må der heller ikke være.  Alle regnvandsrør og tappesteder skal mærkes med “ regnvand”
Slipper de 4000 l op skal jeg efterfylde med vandværksvand via en haveslange. Det vil nok ske et par gange om året.
 
Første gang jeg forhørte Esbjerg Vandforsyning om reglerne fik jeg oplyst at jeg skulle have en måler på regnvandet for at jeg kunne betale vandafledningsafgift til kommunen  og 1,5 kr i statsafgift.  Målerlejen alene var 880 kroner så det ville blive en ren under-skudsforretning.
 
Da kommunerne skulle lægges sammen gik jeg til politikerne og alle var enige om at det var miljømæssigt helt tosset når Esbjerg henter vand i Vejen 50 km fra byen, og de satte forvaltning-en til at undersøge hvad der kunne gøres. 14 dage efter fik jeg brev om, at der var mulighed for, at den enkelte kommune kunne dispensere fra disse afgifter. Dermed var det ikke nødvendigt med en måler.
 
Se det er jo en lille solstrålehistorie.
Mit anlæg er beregnet til at give 70 m3 vand årligt.
Uden havevanding bruger vi nok pt 60m3.
Regnvandsanlæg har kostet 7000 kroner -
heraf er ca. 1/2 til gravemaskine.
 
Her nogle links jeg har benyttet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
huset