Beplantet filteranlæg
 
 
 
Det beplantede filteranlæg (tidligere kaldet et vertikalt rodzoneanlæg) ligner et biologisk sandfilter, men har som vigtigste forskel at det er beplantet og at det dermed kan nøjes med kun 16 m2. Beplantningen (tagrør og iris) sørger bl.a. for ekstra ilttilførsel til bakterier, som vokser omkring planternes rødderne. Bakterierne omsætter affaldsstofferne i spildevandet til næringsstoffer for sig selv og for planterne. Anlægget lave driftsomkostninger. Systemet kan anlægges året rundt.

Det beplantede filteranlæg er et nyt system, som for nylig er godkendt af Miljøstyrelsen (rapporten kan efterspørges via en e-mail til
info@kilianwater.com. Anlægget renser, som standard, spildevand op til renseklasse SO. Ved hjælp af enkle tekniske foranstaltninger kan anlægget ligeledes opfylde SOP-krav. Det rensede vand kan dermed genbruges til toilet og vaskemaskine.
Mit anlæg blev færdigt i november 2006, så jeg har i ikke så lang tids drifterfaringer. Fra de to udluftningsrør der står bagerst på anlægget kommer der nogen prutter når vandet pumpes ind i anlægget. Jeg ved ikke om det er fordi anlægget er nyt endnu eller om det er normalt. Jeg tror jeg kan løse problemet ved at forlænge rørende op i luften. Der hvor anlægget er placeret er det ikke noget problem, men det skal nok ikke placeres lige op af terrassen.Mit anlæg har kostet 50 000 kroner inklusiv kloakmester og gravemaskine og materialer. Prisen kan komme noget længere ned, hvis man selv står for noget af arbejdet. Det kan aftales med Rene Kilian.
 Læs mere om det beplantede filteranlæg  i en brochure fra det firma der  stod for projekteringen af mit anlæg. Rene Kilian er absolut en fornuftig mand at arbejde sammen med  
 http://www.kilianwater.com/kl/sider/spildevand/filer/filter_a4.ppf.pdf